Anmälan till unghundsprovets 2:a tillfälle

Nationellt unghundsprov 2019

Krav för deltagande:
Medlemskap i Svenska Dreverklubben, samt att hunden är 12-24 mån gammal (på
provdagen precis fyllda 12 mån och inte äldre än precis fyllda 24 mån). Den hund som
har startat i öppen klass tidigare och tagit ett förstapris får inte delta på detta prov!

Provdatum:
Efter beslut på stämman erbjuds nu 2 provtillfällen enligt följande: 26 Oktober 2019
(Sista anmälningsdag 26/9 2019) samt 28 December 2019 (Sista anmälningsdag 25/11
2019). Medlemmar äger rätt att starta samma hund på ett av följande datum, alltså inte
båda! Äger man flera unghundar går det naturligtvis att starta en ny hund vid nästa
provtillfälle. Som giltig anmälan från lokalklubbarna räknas endast anmälan på det
dokument som kommer att skickas ut till alla lokalklubbar!

Provets genomförande:
Deltagande hundar startar i valfri lokalklubb i hela Sverige och på valfri provmark
(även hemmamark) och bedöms av en lokal drevprovsdomare. Bedömningen kommer
att ske enligt gällande drevprovsregler för unghundsklass. Provet genomförs alltså
precis som ett vanligt drevprov i unghundsklass med den enda skillnaden att man
meddelat att man vill delta i det nationella unghundsprovet och att alla som deltar
startar på någon av de fastslagna provdagarna! Vid behov kan en domare döma 2
hundar samma dag om båda hundägarna gett sitt tillstånd till det! Lokalklubben ska
hålla ett kollegium samma dag som provet och rapportera resultatet omgående till
utsedd kontaktperson inom centralstyrelsen. Deltagande hundar ska bära en pejl från
Tracker för att provet ska kunna följas live på webben! Dom som inte har ett eget
halsband från Tracker eller kan låna av en vän, får låna ett som kommer på posten
innan provet. Då det tidigare år uppstått problem med att halsbanden inte skickats
tillbaka så ligger det på lokalklubbarnas ansvar att följa upp och se till att de startande
skickar tillbaka den lånade pejlen till Tracker!

Priser:
Två hundpejlar från Tracker och andra fina priser kommer att lottas ut bland samtliga
deltagare.

Anmälan:
Anmälan sker till 

Lars-Erik Dahlgren

Åsavägen 10
660 10 Dals Långed

Mobil: 0738-462849

 

Kontaktperson i Svenska Dreverklubben:
Göran Hagman 070-366 24 29 goran.h@svenskadreverklubben.se