2017-02-11

1) Mötet öppnades av Karl-Gustav Jansson

2) Till ordförande för mötet valdes Walde Dahlstrand. Och till sekreterare valdes Fredrik Svensson

3) Till Justeringsmän valdes Ove Mattsson och Joakim Mattsson

4) Frågan om stämman utlyst i sin ordning. Godkännes. Och fastställande av dagordning godkändes.

5) Fastställande av röstlängd gjordes genom namn lista på de närvarande.

6) Verksamhetsberättelsen gick ut med post och godkändes på mötet.

7) Revisionsberättelsen sammanfattades av Ove Mattsson och Godkändes.

8) Inga inkomna motioner.

9) Mötet godkände ansvarsfrihet för styrelsen.

10) Om val på 2 år i styrelsen. Karl-Gustav Jansson, Sven-Inge Svensson och Göte Jensen

11) Karl-Gustav Jansson Valdes till ordförande på 1 år

12) Ombud till DS: Sven-Inge Svensson reserv Fredrik Svensson, Karl-Gustav Jansson reserv Kristian Svensson, Walde Dahlstand reserv Kim Gustavsson, Tobias Lundh reserv Tomas Hansson, Göran Magnusson reserv Göte Jensen.

13) Till revisorer valdes omval på Ove Mattsson, ny val på Joakim Mattsson och till suppleant valdes Eddi Mattsson

14) Till valberedning valdes Joakim Mattsson

15) Till Kommissarier: För Bäckefors provet valdes Lars-Erik Dahlgren. Som biträdande valdes Walde Dahlstand. Och för Januari provet valdes Kim Gustavsson. Och som biträdande valdes Walde Dahlstand.

16) Till fullmäktige valdes Fredrik Svensson

17) Viltspårs kommitte valdes: Matias Nilsson, Jörgen Råberg, Walde Dahlstand, Kurt Myren, och Kerstin Råberg.

18) Till utställnings kommitte valdes: Göte Jensen, Walde Dahlstrand, Nyval Kerstin Råberg och Monica Eriksson

19) Till Jaktprovs kommitte valdes: Fredrik Svensson, Göran Magnusson, K-G Jansson, Kim Gustavsson, Walde Dahlstand, Göte Jensen och Lars-Erik Dahlgren.

20) Övriga frågor: Walde Dahlstrand hade ett förslag till mötet. Att Dalslands dreverklubb ska skänka 100 000 kr till cancerfondens galan. Och detta godkändes klubbades på mötet.

Ersättning för Ds ombud fastlog till 2000 kr som tidigare år.

DDks styrelse hade ett förslag att höja jaktprovsavgiften till 500 kr. där 150 kr går till klubben och 350 kr i domararvode. Detta godkändes och fastslogs av mötet.

Värmland och Dalsland kom överens om att var och en som tar sig till sm-kval skall ha med sig en domare till sm-kvalet. Så när Dalsland åker till Värmland på kval och har med sig tex 5 hundar då ska vi även ha med 5 domare. Och det samma gäller för Värmland när de kommer till oss.

Utbildning av nya domare kommer att på börjas under hösten 2017. Klubben är i stark behov av fler domare, så detta var mycket glädjande att följande namn är intresserande att utbilda sig till jaktprovsdomare. Lars-Ove Bränninggård, Conny Eriksson, Magnus Larsson och Eddi Mattsson

Beslut togs på mötet att vi ska dra igång en ungdomsverksamhet även titta på om. Ansvarig för ungdomsverksamheten valdes Kristian Svensson.

Det beslutades även att DDK ska samordna en buss resa till Jakt elmia i sommar.

21) Walde Dahlstand avslutar möter