Avel – Allmän information

För att en ras ska fortsätta utvecklas så är den viktigaste faktorn att det bedrivs en avel som baseras på att man vill ha en bättre hund i framtiden. Dreverklubben har alltid legat i framkant vad gäller avel och har arbetat hårt för att rasens kvalitéer ska bevaras.

Läs mer om avel på svenskadreverklubben.se

Har du frågor kring avel? Ta kontakt med Dalslands dreverklubbs avelsråd:
Dick Edman 0534-106 74

Nedan finner du länkar till avelsannonser och annonser om avelshanar: