Viltspårsresultat

Här presenteras resultat från Dalslands viltspårsverksamhet. Resultaten läggs ut efter genomfört kollegium. Har du frågor kring viltspårprovsresulat så ta kontakt med styrelsen. Du finner även viltspårsresultat i årsboken och på SKKs hunddata.

Resultat 2017

FALLASKOGENS HEBBE SE52531/2016 e Tk Felix SE 39982/2015 u Fallaskogens Axa SE 10120/2014. Äg: Friberg Peter, Trollhättan.
 •      31/8. Domare: Dahlstrand Walde. Tar an o följer sp i stort sett ua. Önskv ngt lägre tempo bitvis – dock väl följbart.Tid 15 min. Mkt lovande unghund. Väl förd.Vpr: I ökl
 •      13/9. Domare: Andersson Britt-Marie. Tar utsp utm, klarar alla v på ett bra sätt. Gk skpr, mark viltdelen tydligt   o tar den    Spårtid 14 min. Hundens säkerhet i spårandet kan tyckas i högt tempo, kan följas utan problem. Vpr: I ökl, Hp.
 •      14/9. Domare: Nilsson Mathias.  En mkt trevlig unghund som genomför sp utm rakt igenom. Linan trasslar sig o fastnar på str 1, detta stör inte hunden överhuvudtaget. Utm arbete, tid 15 min Vpr: I ökl Hp.
     FALLASKOGENS JAZZO SE 58160/2016  CK – – e Fallaskogens Frille SE 20054/2014 u Fallaskogens Ezza SE 20706/2014. Äg: Friberg Peter, Trollhättan.
 •      14/7. Domare: Dahlstrand Walde. Tar an o följer sp i ngt raskt t empo. Mark utm , klarar samtl str o v helt ua. Mkt lovande unghane. Ett anlagssp var en lätt match för denna hund. Tid 13 min. Vpr: Gk anlkl
 •      20/7. Domare: Dahlstrand Walde. Mark utsp direkt som föraren dock inte ser. Går på sp självmant. Ngt högt tempo ger en förspringning vid v 2, ringar o klarar. Har viltslag 3 ggr men kan fullfölja sp fram till viltdelen. Gk skpr, tid 18 min. Vpr: I ökl
 •      27/7. Domare:  Muhrén Curt. Tar an bra. Effektivt ringande vid samtl v. Ej behov av hjälp. Gk skpr, tid 23 min. Vpr: I ökl
 •      31/7. Domare: Hansson Anders. Ringar o finner utsp. Mark troligen vilt ett par ggr men lyckas hålla sp. Blodavbr o v klaras ua.Gk skottprov, vid viltdelen e 19 min på sp.  Vpr: I ökl Hp
     KUSBACKENS WALLE  SE 20655/2016 e SEUoJCH Bergeråsens Wille SE 12654/2011 u SEVCH, U o JCH Haresporet´s  Vixi SE 53027/2012. Äg: Håfström Johan, Bengtsfors.
 •      27/6.Domare: Muhrén Curt.  Mindre tappt på str 1. Återtar o fullföljer ua. Tid 14 min. Vpr : Gk anlk
 •      30/6. Domare: Dahlstrand Walde. En ngt ivrig unghund som sp utm på samtl rakstr. Ringar vid v 1,3 o 4, mindre tappt vid v 2 med blodavbr. Helt lugn vid skott. Mark spårslut – viltdelen borta. Tid 16 min. Vpr : 1 ökl
 •      13/9. Domare: Nilsson Leif. Tar an o sp i mkt lämpligt tempo. Fick lite problem vid v 3 med återg. Kom rätt till slut  o kunde fortsätta.  Får viltslag som klaras med tillåtet stöd av föraren.  Skottprov ua. Tid 16 min. Vpr: I ökl
 •      24/9. Domare Gustavsson Kim. Finner utsp e ngr ringningar. Sp bra till v 1 med återg, ringar o återtar sp. Går gent vid v 3, resterande str o v klaras  bra. Skottprov ua, finner viltdelen. Tid 32 min. Vpr: 1 ökl
LÅNGSJÖNS ÄSSIE SE 58238/2013 e SEUCH  Piipanlauman Peetu SE 47527/2012 u Storängens Juli S 31802/2006. Äg: Bengtsson Siv, Heberg.
 •      28/6. Domare: Dahlstrand Walde.  Mark sp strax före start. Följer sp med ett för eftersök idealiskt tempo.  Mark tydligt vid minsta tappt o är därmed  lättläst. GK skpr, mark spslut Tid 17 min. Väl förd. Vpr: 1 ökl
      SEVCH SEUCH DKUCH C.I.B. NAVERUDS BOJAN SE 15781/2010 e SEUoJCH Hjortebackens Orlando S 55935/2006 u Conitas Piia S 61414/2002. Äg:  Eriksson Bror, Högsäter.
 •      30/9. Domare : Hansson Anders. Går direkt dit där utsp börjar.  Snäv ring vid v 3 i sambandmed dikesövergång.  Säker sp på alla str o genom v. Glad vid skott, tar sin viltdel. Tid 22 min. Vpr: 1 ökl Hp